Logo Groningen Werkt Slim
Logo Groningen Werkt Slim

Nieuws 

Meeste MKB-ers positief over post-corona periode | onderzoek Marklinq | Groningen Werkt Slim

05 juni 2020


MKB positief over post-Corona periode

In mei werd door Marklinq onderzoek onder MKB-bedrijven gedaan naar ondernemen in de anderhalvemeter-economie. Een groot deel van de ondernemers ziet de toekomst positief tegemoet. Er bestaan ook zorgen en veel bedrijven zijn op zoek naar een andere aanpak, bijvoorbeeld profilering op gebied van duurzaamheid.

Provincie verduurzaamt eigen wagens en machines met HVO-diesel | Groningen Werkt Slim

15 mei 2020


HVO-diesel voor wagens provincie

Alle dieselvoertuigen van de provincie Groningen rijden vanaf 14 mei op HVO-diesel. Deze diesel is een duurzaam alternatief voor fossiele diesel. De overgang naar deze vorm van brandstof past in het beleid van de provincie om haar wagen- en machinepark te verduurzamen.

HVO 100 is een dieselbrandstof gemaakt uit biomassa. 'Hydrotreated Vegetable Oil' (HVO) wordt geproduceerd uit afval en restmateriaal van plantaardige oliën en vetten, zoals afvalvet uit de voedingsindustrie en overblijfselen uit de productie van plantaardige olie en gebruikt frituurvet. De grondstof waar de diesel van is gemaakt, is afkomstig van een natuurlijke bron die niet op kan raken.

Mogelijkheid tot verlenging realisatietermijn SDE+ projecten | Groningen Werkt Slim | Corona

29 april 2020


Verlenging SDE+ realisatietermijn

De corona-maatregelen beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht. Ook is een beperkte transportcapaciteit vaak een reden om een project niet tijdig te kunnen realiseren. In de Kamerbrief van 21 april 2020 heeft minister Wiebes aangekondigd soepeler om te gaan met de mogelijkheid om één jaar ontheffing te verlenen op de ingebruikname. Dit geldt voor SDE+-projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020.

Salderingsregeling zonnepanelen voor ondernemers | Groningen Werkt Slim

03 april 2020


Salderingsregeling zon voor ondernemers

Zonnepanelen op uw (bedrijfs)dak is èn blijft een goede investering. Maar welke rol speelt de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023? Deze regeling moet nog goedgekeurd worden in het politieke landschap, maar lees hier alvast het voorstel van minister Wiebes. Deze regeling geldt voor de ondernemers met een kleingebruikerstarief (voor grootverbruikers geldt de SDE+-regeling). Als je als kleingebruiker de opgewekte energie direct zelf gebruikt voor het bedrijfspand, productieproces of in accu’s van bv. auto’s, betaal je geen extra energiebelasting. 

Verzilver uw dak | Groningen Werkt Slim

12 maart 2020


Verzilver uw dak met zonnepanelen

De provincie Groningen gaat bedrijven ondersteunen bij het realiseren van een zonnedak. Op de Groningse bedrijventerreinen liggen meer dan 6300 bedrijfsdaken van minstens 1000 vierkante meter waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Het project 'Verzilver uw dak' helpt bedrijven om met behulp van subsidie en advies zonnedaken te kunnen plaatsen. De ondersteuning geldt voor zowel ondernemers die nog geen subsidie hebben aangevraagd als voor ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd.Groningen Werkt Slim en hard aan de transitie naar duurzame energie, maar er moet een versnelling bij

07 februari 2020


Energietransitie moet sneller

“Spoiler: het gaat goed, maar het gaat niet snel genoeg.” Met die woorden opent wethouder Philip Broeksma de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Groningen CO2 neutraal in de Raadzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt. Bij dit platform zijn 43 partijen aangesloten die gezamenlijk de opgave delen van een CO2-neutrale gemeente in 2035. Het gaat om bedrijven, waaronder grote partijen als Suikerunie en Attero, partijen zoals het Waterbedrijf en Waterschap Noorderzijlvest en organisaties zoals De Noord-Nederlandse Golf & Country Club. Samen zijn zij goed voor 40% van het energiegebruik in de gemeente Groningen.


Toekomstbestendig ondernemen met  koplopersproject

28 januari 2020


Toekomstbestendig ondernemen

Toekomstbestendig ondernemen, dat is waar het Koploperproject naartoe werkt. Uiteraard speelt duurzaamheid daarin een grote rol, maar dan wel een waar ook winst bij komt kijken. Vanochtend vroeg vond de kick-off plaats op het energie neutrale kantoor van Harrier Accountancy met een biologisch en lokaal ontbijt. Gastheer Harry Marissen (voorzitter bedrijvenvereniging ZO en vennoot bij Harrier Accountancy) trapte af “Ik ben al veel met duurzaamheid bezig, maar ik hoop dat ik met het Koploperproject tot inzichten kom die ik nu nog niet heb”. 20 januari 2020


AH Hoogkerk helemaal gasloos

De Albert Heijn-vestiging in Hoogkerk is sinds een aantal maanden gasloos. Het gasverbruik is teruggebracht van 27.000 kubieke meter naar helemaal nul. Afgelopen vrijdag overhandigde franchisenemer Fokko Kip symbolisch zijn oude gasmeter aan wethouder Philip Broeksma. Deuren Dicht actie van Groningen Werkt Slim bij KokoToko

09 december 2019


Start 'Deuren-Dicht' -actie in centrum

Met de overhandiging van de eerste ‘Deuren Dicht’-bordjes aan drie winkeliers in de Oosterstraat, startte wethouder Broeksma maandag 9 december de ‘Deuren Dicht-actie’ van Groningen Werkt Slim. Het duurzaamheidsplatform van de vier Groninger bedrijvenverenigingen, gemeente en provincie wil hiermee samen met de winkeliers fors besparen op energie. “Nu staan de meeste winkeldeuren de hele dag open. Daardoor gaat er veel warmte verloren. De deur dicht bespaart energie en geld én winkeliers dragen bij aan ons doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn”, zegt wethouder Philip Broeksma.

Veel belangstelling voor Groningen Werkt Slim op Promotiedgen 2019

05 december 2019


Sinterklaas & VBNO strooien met subsidies

Sinterklaas was er al vroeg bij vandaag en heeft op het bedrijventerrein Het Witte Lam bij alle ondernemers een pakketje door de brievenbus geschoven. Voor de inhoud van dit pakketje heeft de Sint samengewerkt met bedrijfsvereniging VBNO. Ondernemers op bedrijventerrein Het Witte Lam krijgen met deze Sint-actie namelijk de kans om gebruik te maken van een subsidie aanbod om te verduurzamen.Veel belangstelling voor Groningen Werkt Slim op Promotiedgen 2019

05 november 2019


Veel belangstelling op Promotiedagen

De stand van Groningen Werkt Slim trok de eerste dag van de Promotiedagen in Martini Plaza veel nieuwsgierige MKB’ers. ‘Wat kan Groningen Werkt Slim voor mij betekenen?’, was een veel gestelde vraag. Het aanbod daarop van een eerste Energie Quickscan voor het bedrijfspand, meteen bij de stand, grepen diverse enthousiaste ondernemers met beide handen aan.


Groen licht voor Groningen Werkt Slim op Klimaattop Noord Nederland

31 oktober 2019


Groen licht voor Groningen Werkt Slim

Tijdens de Klimaattop Noord Nederland gaven de provincie Groningen, de vier bedrijvenverenigingen en de gemeente Groningen ‘groen licht’ voor Groningen Werkt Slim. In de ‘Kas’ van de Oude Suikerfabriek spraken zij over het belang van slim omgaan met energie en de verduurzaming ervan bij bedrijven. Samen kennis delen, projecten starten en advies krijgen van het Servicecentrum van Groningen Werkt Slim; kom maar op, ondernemers!


Lees meer

Bekijk de video

Copyright © 2020  |  All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren