Logo Groningen Werkt Slim

OVER ONS

Wist u dat maar liefst 50% van de energie in de gemeente Groningen wordt verbruikt door bedrijven, instellingen en organisaties? Onze missie is om deze groep te ondersteunen in energieneutraal ondernemen en te werken volgens de uitgangspunten van de Routekaart ‘Groningen CO2Neutraal 2035’.


De adviseurs van dit duurzaamheidsplatform, een initiatief van de vier Groninger bedrijvenverenigingen ZuidOost, WEST, VBNO en GCC, de gemeente Groningen en provincie Groningen, geven onafhankelijk advies ze zetten hun kennis en netwerk voor u in. Ook werken zij vanuit dit platform samen met kennisinstellingen, zoeken ze samen naar innovatieve oplossingen en starten concrete projecten. Zo werken ze met ondernemers en bestuurders dagelijks aan de ambitie om bedrijven CO2-neutraal te laten opereren. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente Groningen om in 2035 CO2-neutraal zijn.
Onze adviseurs zijn er voor u dus neem contact op om samen te verduurzamen.  

Lees ook onderstaand de statements van onze betrokken partners!

Philip Broeksma | wethouder gemeente Groningen | Groningen Werkt Slim

Wethouder gemeente Groningen

Philip Broeksma


'Bedrijven en instellingen zijn goed voor circa 50% van het totale energieverbruik in de gemeente.  Om onze ambitie Groningen CO2-neutraal in 2035 te bereiken, moet 80% van de energie voor bedrijven uit een warmtenet, WKO, wind, zon of andere duurzame bron komen. Daarvoor is de inzet van alle bedrijven, organisaties en kennisinstellingen nodig. Met het platform Groningen Werkt Slim gaan we daar samen forse, en slimme, stappen voor zetten.’

Klaas Holtman | Bedrijvenvereniging WEST | Groningen Werkt SLim

Bedrijvenvereniging WEST

Klaas Holtman


'Veel ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid. Ik ken diverse ondernemers die veel doen om hun CO2-footprint te verminderen. Maar er zijn er die meer vragen hebben dan antwoorden: Welke keuzes heb ik? Voldoe ik aan de regelgeving? Welke subsidies zijn beschikbaar? Hoe financier ik een en ander? Daarom is WEST partner van Groningen Werkt Slim; zodat ondernemers naast ondernemen een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame gemeente!’

Harry Bouma | Bedrijvenvereniging Zuidoost | Groningen Werkt Slim

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Harry Bouma


'We staan met elkaar voor een enorme uitdaging om de energietransitie vorm te geven. Dit is alleen mogelijk door met elkaar samen te werken, van elkaar te leren en elkaars positie te erkennen en te respecteren. Groningen Werkt Slim moet hier in de toekomst hét platform voor worden.'

Alexander Bleker | VBNO | Groningen Werkt Slim

VBNO

Alexander Bleker


'De VBNO sluit graag aan bij Groningen Werkt Slim en stimuleert lokale ondernemers andere lokale ondernemers te helpen. De kleine ondernemers vallen vaak tussen wal en schip. Wij staan ervoor ook hen mee te nemen in de uitdagingen. Dat gebeurt onder meer bij het project verduurzaming van Het Witte Lam. Daarbij stimuleren we ondernemers tot actie door bijvoorbeeld subsidies aan te bieden voor een energiescan en voor begeleiding bij de realisatie van verduurzamingsmaatregelen.’

Nienke Homan | Gedeputeerde provincie Groningen | Groningen Werkt Slim
Mark Engberts | Groningen City Club | Groningen Werkt Slim

Groningen City Club

Mark Engberts


‘Het platform Groningen Werkt Slim zegt precies waar het voor staat. Slim werken aan een betere toekomst. Dat je er niet direct morgen profijt van hebt, ontslaat ons niet van de verplichting nu maatregelen te nemen die straks effect gaan hebben. Soms betekent dat klein beginnen om daarna te groeien. Met z'n allen moeten we een omgeving creëren waarin ondernemers keuzes kunnen en durven te maken die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.'

Onze missie

Missie Groningen Werkt Slim | Groningen CO2 neutraal

Groningen Werkt Slim zet zich in voor het voorlichten en stimuleren van het CO2 neutraal maken van – combinaties van - bedrijven in de gemeente Groningen. Dit vindt plaats volgens de uitgangspunten van de Routekaart ‘Groningen CO2Neutraal 2035’.