Logo Groningen Werkt Slim

Duurzaam ondernemen in Groningen


Demi+ leidt de weg met regenwaterinitiatief

 

In Groningen staat duurzaam ondernemen hoog op de agenda, met Demi+'s regenwaterproject als opvallend voorbeeld. Samen met het Groothandelscentrum (GHC) zet Demi+ zich in voor dit duurzame initiatief.

 

Het GHC stelt zijn dak beschikbaar voor het opvangen van hemelwater, dat omgezet wordt in 'osmosewater' door Demi+. Met klimaatsubsidie van de Gemeente Groningen en ondersteuning van Propertyview als pandbeheerder, zetten ze hiermee concrete stappen op het gebied van duurzaamheid. De klimaatsubsidie, die specifiek is toegewezen voor het regenwateropvangsysteem op drie daken à enkele duizenden euro’s elk, financiert de installatie van drie tanks met een filter- en tapsysteem. Elke watertank heeft een capaciteit van maar liefst 10.000 liter en daarmee vangen ze het water op dat afkomstig is van een dakoppervlak van in totaal 1.500 vierkante meter.

 

Waarom regenwater?

 

De keuze van Demi+ om regenwater op te vangen en te benutten voor glasbewassing is gebaseerd op het besef dat het gebruik van leidingwater niet alleen inefficiënt is, maar ook een onnodige druk uitoefent op ons drinkwatersysteem. Het proces omvat het opvangen van regenwater van het dak, zorgvuldige behandeling en vervolgens het gebruik voor glasbewassing. Voor de procesbehandeling van het water gebruikt Demi+ ook nog eens groene energie die gegenereerd wordt door de honderden zonnepanelen die er op de daken van de bedrijven liggen.

 

Duurzame voordelen

 

Demi+ omarmt een duurzame benadering die verder reikt dan slechts het verminderen van het gebruik van leidingwater. Het loskoppelen van regenwater minimaliseert niet alleen de belasting van het riool, maar draagt ook bij aan een verbeterd lokaal waterbeheer. De vermindering van regenwater dat het riool in stroomt en het vermijden van drinkwatergebruik voor het reinigen van ramen wekken enthousiasme op bij zowel de Gemeente Groningen als het Waterbedrijf Groningen. Deze initiatieven komen op een cruciaal moment, gezien de toenemende vraag naar drinkwater en de waarschuwingen voor toekomstige waterkrapte. Elke stap richting minder gebruik van drinkwater is waardevol. Veel glazenwassers gebruiken inmiddels dankzij Demi+ dan ook geen drinkwater meer voor glasbewassing.

 

Blik op de toekomst

 

Als een vooraanstaande speler in de markt heeft Demi+ niet alleen bestaande klanten weten te behouden, maar heeft het ook nieuwe klanten aangetrokken, waaronder het grote schoonmaakbedrijf CSU in Groningen. Het tanken bij Demi+ voor glazenwassers en schoonmaakbedrijven is officieel van start gegaan in september 2023.

 

Klimaatsubsidieregeling 2024

 

Voor ondernemers die hun bedrijfsvoering ook willen verduurzamen, biedt de Gemeente Groningen de klimaatsubsidieregeling opnieuw aan per 15 januari 2024. Meer informatie over deze subsidieregeling vind je via: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-klimaat-aanvragen. Meer informatie over Demi+ en hun duurzame initiatieven vind je op www.demiplus.nl.

 

 

 
Rabobank | Samenwerken is ook nu van essentieel belang om bedrijven te ondersteunen | Corona crisis voor ondernemers | Groningen Werkt Slim

Foto: Bert Lanting