Logo Groningen Werkt Slim

DOE MEE MET DEZE KLIMAATADAPTIEVE PROJECTEN

Energieprojecten | Groningen Werkt Slim

WATERDOORLATENDE VERHARDING 

Opslagplaatsen en parkeerterreinen kunnen van waterdoorlatende verharding worden voorzien. Regenwater infiltreert soms door steen, soms door de voegen direct naar het onderliggende zandpakket. 

Soms wordt onder de verharding nog een voorziening aangebracht om extra water op te slaan of het water te zuiveren. Daarbij moet wel worden voorkomen dat de bodem vervuilt.

GROENE DAKEN

Groene (bedrijfs)daken zorgen ervoor dat regenwater niet meer in het riool terechtkomt, ze isoleren beter en ze dragen positief bij aan de biodiversiteit. Ook is een combinatie met zonnepanelen vaak mogelijk. Op de site van bedrijventerrein Euvelgunne ziet u concrete mogelijkheden. Ook is er vanuit de gemeente Groningen subsidie beschikbaar voor bedrijven.

WADI

Een wadi is een bovengrondse infiltratievoorziening die herkenbaar is als een laagte in het terrein. Deze is meestal enige decimeters diep en loopt bij een bui vol met regenwater en droogt na korte tijd weer op. Om overstromen te voorkomen, wordt meestal een overloop naar de riolering aangebracht. Bij extreme buien kan een teveel aan water dan alsnog naar de riolering (of eventueel naar het oppervlaktewater) lopen. 

REGENWATER ALS KOELWATER

Een mogelijke benutting van regenwater is het als koelwater. gebruiken. Hieraan worden relatief weinig kwaliteitseisen gesteld. Een eenvoudige zuivering om grove delen te verwijderen volstaat om vervolgens het regenwater op te slaan in een tank met voldoende opslagcapaciteit. Om voorbereid te zijn op extreme perioden van droogte is als (nood)voorziening een aansluiting op de drinkwaterleiding nodig. 


Waterdoorlatende stenen op uw bedrijfsterrein

MAAK UW BEDRIJFSDAK KLIMAATBESTENDIG

EEN WADI VANGT REGENWATER OP

GEBRUIK REGENWATER BIJVOORBEELD ALS KOELWATER VOOR UW APPARATUUR

SUBSIDIES & ADVIES 

  • Investeringssubsidie
  • Zonnepanelen of windmolen
  • Overzicht van alle subsidies
  • Energie-adviseur
  • Milieubarometer
  • Leningen

FISCAAL VOORDEEL

  • Milieu
  • Energie
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek