Logo Groningen Werkt Slim
Logo Groningen Werkt Slim

"Samenwerken is ook nu van essentieel belang om bedrijven te ondersteunen"

31 maart 2020  |  Rabobank

In de Corona-crisis kennen bedrijven en instellingen allemaal hun eigen uitdagingen. Zo ook de Rabobank. De bank is zelf actief met verduurzaming, maar komt nu ook andere thema’s tegen waar zij op in moeten spelen. Groningen Werkt Slim vraagt Peter Schey, Directeur Bedrijven Rabobank Stad en Midden Groningen, naar de visie en de activiteiten van de bank.


De Rabobank heeft een actief duurzaamheidsbeleid en een brede definitie van duurzaamheid. Daar valt uiteraard het zorgvuldig omgaan met het milieu onder. Maar ook met elkaar, als mens. Hoe gaat dat in deze Corona-periode bij de Rabobank?

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en baart velen zorgen, zowel over onze gezondheid, ons werk en de economie. Rabobanks uitgangspunt - in alles wat we doen - is de gezondheid en het welzijn van onze klanten én medewerkers. Maar ook dat we onze dienstverlening blijven garanderen. Iedereen moet in staat zijn én blijven om zijn boodschappen te betalen, te bankieren via internet en op je mobiel, en om betaalverzoeken te versturen. De Rabobankmedewerkers draaien overuren om alle vragen van klanten te beantwoorden en hen te helpen als ze in problemen zijn of dreigen te komen door het coronavirus. 


Dat alles neemt niet weg dat ons duurzaamheidsbeleid overeind blijft. Klimaatneutraal in 2050 is het doel, hoe eerder hoe beter, natuurlijk. Rabobank heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs, daar nemen we onze klanten in mee. Voor de een is dat makkelijker te bereiken dan voor de ander. Wij ondersteunen uiteraard onze klanten die al ver zijn, onze duurzame koplopers – maar we lopen niet weg bij klanten die voor uitdagingen staan op dit vlak. Juist bij hen, grote corporates en kleine ondernemingen, is de grootste winst te behalen. In ons werk zijn we erop gericht om iedereen mee te nemen in duurzame ontwikkeling.


Welke uitdagingen zijn er nu bij de bank merkbaar en hoe speelt de bank daar op in?

Wij worden gebeld door klanten waar 100 procent van de omzet is weggevallen. Waar ofwel vanuit overheidsmaatregelen of vanuit fors gereduceerde vraag van klanten gewoon alle dagelijkse bezigheden, je routine, je werk plotsklaps niet meer bestaat. De horeca-, leisure-, retail-, transport- en sierteeltsector met name zijn fors geraakt. Uiteraard, vanuit de bank en overheid zijn er tal van maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al deze bedrijven die in de kern gezond zijn door deze crisis komen. Je kunt je echter wel voorstellen dat het voor de mensen achter deze bedrijven een heftige tijd is. Hen helpen is echt maatwerk, elke klant in nood of met vragen loodsen we naar de voorzieningen die ze gaat helpen. Natuurlijk, dat is anders werken dan in ‘normale’ tijden. Gelukkig liggen juist voor deze situaties crisisprotocollen klaar op de plank. Daardoor konden we snel omschakelen en doen wat we moeten doen: onze klanten bijstaan met kennis en financiële oplossingen.


De Rabobank staat voor ‘met elkaar’, voor particulieren en voor bedrijven. Hoe werkt de bank samen met bedrijven waar het gaat om verduurzamen?

De Rabobank is een coöperatieve bank, met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom gaat het bij ons niet alleen om geld, maar delen we ook graag onze kennis en ons netwerk. We brengen ondernemers bij elkaar om samen slimmer te innoveren en te verduurzamen. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit zoeken we naar oplossingen waarvan iedereen beter wordt. Zodat ondernemers duurzaam kunnen groeien.


Veel bedrijven zijn nu bezig met crisisondernemen. Hoe kan de Rabobank hen ondersteunen in deze tijd?

Voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan de aflossing voor zes maanden worden opgeschort. Klanten die grotere bedragen aan krediet hebben, kunnen ook respijt krijgen. Wij vragen hen hierover contact met ons op te nemen. Ook de overheid heeft een mooi pakket aan maatregelen en er is veel kapitaal vrijgemaakt. Wij doen er alles aan om dat geld snel op de plek te krijgen waar het nodig is: bij de ondernemers die in acute nood verkeren.  

We blijven in nauw overleg met diverse brancheverenigingen, de NVB, MKB Nederland, diverse ministeries en VNO-NCW en het bedrijfsleven om de impact te monitoren en aan te scherpen waar nodig. Wij adviseren ondernemers om onze speciale coronawebsite te raadplegen voor de meest actuele informatie.  


Tot slot, waar kunnen ondernemers die bezig zijn met verduurzaming bij de bank terecht om hun ambities op financieel vlak waar te maken?

Ondernemers zijn de motor van onze economie. Ze hebben op eigen kracht prachtige bedrijven opgezet en opgebouwd. Tegelijkertijd staan ze middenin een samenleving die snel verandert. Soms vraagt dat aanpassingsvermogen, soms vraagt dat een beetje steun. Onze accountmanagers hebben een groot netwerk waar al veel kennis voorradig is. Mooie voorbeelden van duurzame koplopers en hoe zij hun bedrijf draaien, en welke middelen de bank heeft om daarin te ondersteunen.

Zo is er bijvoorbeeld onze Circulair Ondernemen Desk. De desk bestaat uit een team van specialisten die je helpen met strategische vraagstukken rondom circulaire businessmodellen. Zij denken met je mee over de financiering en leggen verbinding met relevante partners. Op deze manier begeleiden we klanten naar bestaande en soms ook nieuwe oplossingen.

Als je liever eerst zelf even op onderzoek uitgaat, neem een kijkje op onze website. Daar zijn meerdere pagina’s te vinden over Rabobanks duurzaamheidsbeleid, maar ook tips, voorbeelden en adviezen specifiek over duurzaam ondernemen.

Zie onderstaand de maatregelen die het Kabinet heeft ingevoerd: 


  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) 
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) 
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst) 
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) 
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) 
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)  
  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector 
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) 

    Ga voor meer informatie over deze maatregelen naar de website van de Rijksoverheid.
Rabobank | Samenwerken is ook nu van essentieel belang om bedrijven te ondersteunen | Corona crisis voor ondernemers | Groningen Werkt Slim

Copyright © 2020  |  All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren