Logo Groningen Werkt Slim

STEUN EN FINANCIELE HULP BIJ VERDUURZAAMING MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling? Bent u op zoek naar hulp en begeleiding bij het verduurzamen van uw gebouwen? Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan provincies, waarmee ze vanaf 2021 vastgoedeigenaren van advies en ondersteuning op maat kunnen voorzien.


Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Het 'ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed' heeft hierbij als doel de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen. 

Ondersteuning en begeleiding

Instellingen met weinig panden in bezit, kunnen vanuit dit programma ondersteuning en begeleiding krijgen. De provincie gaat hiervoor onder andere duurzaamheidscoaches inzetten, die u adviseren over bijvoorbeeld welke maatregelen slim zijn om te nemen en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Ook kunnen ze helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De uitvoering van de maatregelen wordt niet met dit programma gefinancierd, maar er is wel procesondersteuning mogelijk tijdens de uitvoering. 

Voor wie?

Het programma is gericht op eigenaren van met weinig panden in bezit. In de regeling wordt daaronder verstaan:

  • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020 (peildatum 1 oktober 2020);
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs, met maximaal 5 gebouwen in eigendom;
  • zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen en eerstelijnszorg, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente, met maximaal 20 gebouwen in eigendom;
  • culturele instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • stichtingen, verenigingen of co√∂peraties die gebouwen beheren met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

Inventarisatie

De provincie Groningen heeft de afgelopen maanden, op basis van openbare gegevens, een lijst gemaakt van organisaties die onder de regeling vallen. Deze organisaties worden de komende maanden door een medewerker van de provincie benaderd voor een eerste inventarisatie van de behoeften en wensen. Ook is deze inventarisatie bedoeld om te weten te komen hoe ver organisaties zijn met verduurzamen en of ze willen meedoen met het programma.

Contact

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). U kunt ook contact opnemen met Camiel Stempels van de provincie Groningen, via: c.stempels@provinciegroningen.nl.


Wat wilt u weten over laadpalen voor uw bedrijf | Groningen Werkt Slim