Logo Groningen Werkt Slim

TOEZICHT OP ENERGIEBESPARING BIJ BEDRIJVEN: HOE DOET GEMEENTE GRONINGEN DAT?

De gemeente Groningen heeft een ambitieuze doelstelling: in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat is 15 jaar eerder dan het landelijke doel. We moeten daarom met zijn allen minder energie gaan gebruiken. De helft van de CO2-uitstoot in de gemeente is afkomstig van bedrijven. Willen we op tijd de doelstelling halen, dan moeten we dus ook bij de bedrijven zijn! Mevrouw Coolen, toezichthouder energiebesparing bij bedrijven - Afdeling VTH van de gemeente Groningen, vertelt over het werk van haar afdeling en hoe ze bedrijven helpen met verduurzamen.

Team Toezicht Energiebesparing van de afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) van de gemeente Groningen bezoekt bedrijven om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk energie bespaard gaat worden. Volgens de wet is het zelfs verplicht om energie te besparen als dat zich binnen vijf jaar terugverdient. En dat geldt voor behoorlijk veel maatregelen! Denk aan het vervangen van de verlichting voor LED, of het isoleren van de warmwaterleidingen van het Cv-systeem. Bij een kantoor kan alleen het vervangen van de verlichting er al voor zorgen dat de energierekening de helft minder wordt!

Persoonlijk contact
Wij gaan bij bedrijven langs om te zien of deze maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zijn of worden. Naast toezichthouder treden wij ook op als adviseur. Zo wijzen wij op de maatregelen die een ondernemer moet nemen én wijzen we op subsidiemogelijkheden om de maatregelen te kunnen financieren. De ondernemer maakt vervolgens een plan van aanpak waarin afspraken worden gemaakt over wanneer welke maatregel wordt uitgevoerd. Tijdens een hercontrole wordt gekeken of de ondernemer zich aan de afspraken houdt. Vaak is dat zo. Maar wat nog leuker is: vaak heeft een ondernemer de smaak te pakken en worden er meer maatregelen uitgevoerd dan was afgesproken!

Veranderende wetgeving

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen was al langer verplicht. In 2019 is daarnaast de informatieplicht ingetreden. Met de informatieplicht rapporteert een bedrijf aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke energiebesparende maatregelen zij tot nu toe hebben uitgevoerd. Deze informatie komt vervolgens bij ons terecht. Voor die tijd hebben wij zelf al het energieverbruik bij bedrijven in de gemeente opgevraagd om te kunnen bepalen of zij aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen. We hadden voorafgaand aan de invoering van de informatieplicht al het energieverbruik van de helft van alle bedrijven inzichtelijk. Nu komen deze gegevens vanzelf binnen. Dat is erg prettig, want zo hebben we meer tijd om onze toezichttaak uit te voeren.

Toezicht in de praktijk

De bedrijven die wij bezoeken zijn heel divers. De branche, maar ook de ondernemers die erachter zitten, zijn heel verschillend. Vaak worden we hartelijk en professioneel ontvangen. Soms zijn we zelfs zeer welkom, want dan was een ondernemer zelf al begonnen met dit onderwerp. Ook komen we bij bedrijven die al (bijna) energieneutraal zijn. Vol trots laten ze zien wat ze al gedaan hebben. Wij worden daar ook erg blij van! Het komt ook wel eens voor dat een ondernemer liever niet heeft dat we langskomen en dat ook laat merken. Maar de wet is de wet, en langskomen doen we. Dit is misschien wel de grootste toegevoegde waarde van toezicht. Op grond van onze wettelijke bevoegdheid komen wij binnen bij bedrijven die niet uit eigen beweging energie besparen. Door de een-op-een-gesprekken kunnen we maatwerk leveren. Hierdoor starten we de bewustwording bij de ondernemer en wordt er energie bespaard bij bedrijven die dat niet uit zichzelf zouden doen.

Misschien verrassend, maar zo’n gesprek face-to-face gaat toch vaak soepel. Na ons contact is vaak wel duidelijk geworden dat energiebesparing noodzakelijk is, ook voor het voortbestaan van het bedrijf. Toch begint een gesprek soms stug en is de ondernemer terughoudend. Nadat we hebben uitgelegd waar we precies voor komen en dat we willen meedenken, draait het humeur vaak bij. Wij verplichten namelijk een investering die zich binnen vijf jaar terugverdient. Een verplichting die geld oplevert, dat is toch geen verschrikkelijke boodschap. Eigenlijk gek dat het nodig is! Een investering met zo’n korte terugverdientijd zou elke ondernemer toch direct moeten nemen.

Vaak is het dan ook een kwestie van de ogen helpen openen. Want wij zijn hier dan wel dagelijks mee bezig, maar begrijpen ook wel dat het voor veel ondernemers lang geen prioriteit is om naar zijn/haar energieverbruik te kijken.


Meer weten over het werk van deze afdeling? Ga dan naar https://gemeente.groningen.nl/energie-besparen-en-duurzaam-opwekken

En wilt u direct in contact komen, dan kunt u mailen naar: energie@groningen.nl

Wat wilt u weten over laadpalen voor uw bedrijf | Groningen Werkt Slim