Logo Groningen Werkt Slim

Stappenplan voor huurders en verhuurders om samen aan de slag te gaan

Veel ondernemers huren hun bedrijfspand. Bij verduurzamen ontstaat er een dilemma: de eigenaar (verhuurder) wil niet altijd in maatregelen voor
verduurzaming van het gebouw investeren als alleen de huurder hier direct van profiteert. Ga daarom met de verhuurder in gesprek over verduurzaming en zoek het gezamenlijk belang daarin. Het stappenplan kan u helpen.

Stap 1: Voorbereiding

 • Neem het huurcontract onder de loep: wie is verantwoordelijk voor welke zaken.
 • Overleg met de verhuurder over verduurzaming. Laat bijvoorbeeld als gespreksopener een duurzaamheidsadvies of een warmtescan uitvoeren door Groningen Werkt Slim.
 • Vraag de verhuurder naar de plannen voor het bedrijfspand en haak daarop in. Bijvoorbeeld dakisolatie aanbrengen bij een geplande dakleervervanging.
 • Zie voorbeeldcasus >


Stap 2: Ambitie en randvoorwaarden afstemmen

 • Formuleer de gezamenlijke ambitie. Doe dit concreet en meetbaar, en kijk vooruit.

 • Bespreek onder welke condities beide partijen de maatregelen uit willen voeren.

 • Zorg dat er wordt voldaan aan wetgeving, maar bedenk ook dat de wetgeving richting 2050 (klimaatneutraal Nederland) strenger wordt.

 • Zie voorbeeldcasus >


Stap 3: Onderzoeken en afspraken maken

 • Formuleer een businesscase. Dit geeft een overzicht van de verwachte kosten en voordelen van een maatregel.

 • Maak afspraken over de verdeling van de kosten en voordelen. Denk aan huuropslag, een verdeelsleutel voor investeringskosten, verlenging van het huurcontract, et cetera.

 • Zie voorbeeldcasus >


Stap 4: Duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren

 • Uit stap 1, 2 en 3 volgt een lijst met maatregelen. Maak een taakverdeling en plan in op natuurlijke momenten.

 • Zie voorbeeldcasus >


Resultaat: een verduurzaamd bedrijfspand, waarvan huurder en verhuurder profiteren. Bovendien voldoet het bedrijfspand aan wetgeving en is het aantrekkelijker geworden voor andere potentiële huurders.


Interesse? 

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met JW van der Kam, Adviseur Duurzaam Ondernemen bij Groningen Werkt Slim: 06-29027640 of JW.van.der.Kam@groningen.nl