Logo Groningen Werkt Slim

Routekaart Groningen CO2-neutraal in 2035

De Gemeente Groningen heeft in 2018 met bedrijven, inwoners en andere stakeholders een ambitie geformuleerd: Groningen CO2-neutraal in 2035. De strategische keuzes staan benoemd in het document: Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 (pdf). De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd op het gebied van de energietransitie. Zowel wat betreft technologie, draagvlak en de wet- en regelgeving. Daarom is de Gemeente Groningen bezig met de actualisatie van de Routekaart. De gemeente haalt hiervoor input op bij diverse stakeholders waaronder bedrijven en instellingen die zijn gevestigd in Groningen.


Bedrijvendag

Op 19 oktober jl. organiseerde de Gemeente Groningen een Bedrijvendag in de Energy Barn op de Zernike Campus. Wethouder Broeksma was hierbij aanwezig en bedankte de aanwezige bedrijven en instellingen voor hun inzet en innovaties rondom verduurzaming. Om CO₂-neutraliteit te behalen, is het immers nodig dat alle bedrijven en instellingen, individueel én samen, werken aan verduurzamen.De gemeente toonde de aanwezigen de huidige stand van zaken met betrekking tot de Routekaart voor 2035 en liet ‘tools’ zien waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Daarnaast werd er gevraagd naar de wensen die het bedrijfsleven heeft ten aanzien van de gemeente om zelf CO₂-neutraal te kunnen zijn. De bevindingen worden meegenomen in de herziene Routekaart. Chief Faillure Officer Paul Iske van het Instituut van Briljante Mislukkingen toonde op een humoristische manier het belang van experimenteren en leren in een veranderende en complexe wereld.  


Vragen of opmerkingen over de Routekaart? Neem gerust contact met ons op via onze contactpagina

Foto's door Jan Buwalda