Logo Groningen Werkt Slim

GRONINGEN STROOMT DOOR 

Groningen Stroomt Door (GSD) is een project om overbelasting van het elektriciteitsnet tegen te gaan. Dit samenwerkingsproject is gericht op de bedrijven in gemeente Groningen en is officieel van start gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 januari.


Netcongestie is namelijk een groeiend probleem. Bedrijven kunnen samen in actie komen om iets aan netcongestie te doen.


Dat het elektriciteitsnet ‘vol’ kan raken en dat zoiets enorme impact heeft op vooral bedrijven, is het afgelopen halfjaar in heel Nederland duidelijk geworden. Bedrijven zijn voor vestiging, (productie)uitbreiding en verduurzaming (mede) afhankelijk van elektriciteit. Dat bedrijven samen actie kunnen ondernemen om iets te doen aan netcongestie is minder bekend. In Groningen is daarom Groningen Stroomt Door gestart.