Logo Groningen Werkt Slim

ALLE SUBSIDIES VOOR ZONNEPANELEN OP EEN RIJ

Heeft u vragen over subsidies voor het aanschaffen van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Hieronder vindt u de meeste subsidies vanuit de overheid. Voor de volledigheid kunt u ook terecht op de site van de RVO.
Voor een sluitende business case verwijzen wij u door naar www.zeroco2.nl

Subsidies voor kleingebruikers (max. < 3x 80 A)

  • De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA-subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig 45,5% van de totale investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

          Fiscaal voordeel: Eenmalig 45,5%

Subsidies voor midden- en grootgebruikers

  • SDE++ subsidie. Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie. Met zonnepanelen ontvangt u voor een periode van 15 jaar een vergoeding per opgewerkte kWh. Zonnepanelen in combinatie met subsidie vormen dus een hele interessante business case voor ondernemers. SDE++ subsidie is alleen beschikbaar voor grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een aansluiting groter dan 3x80A (ampère). Het doel van een grootverbruiker is zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren. U verdient dan drie keer geld: subsidie per opgewekte kWh, uw energiekosten dalen en opgewekte energie die u niet verbruikt, kunt u verkopen aan het net. 

          Subsidie: 15 jaar lang een vast bedrag per opgewekte kWh zonne-energie


Extra regelingen voor beide groepen gebruikers

  • Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Om ervoor te zorgen dat bedrijven ondanks de coronacrisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringen naar voren halen, is er sinds 1 januari 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting. Deze regeling loopt twee jaar. Het extra fiscale voordeel van de BIK bedraagt 3,9% voor investeringen tot vijf miljoen euro per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven de vijf miljoen euro per kalenderjaar. 

          Voordeel: 3,9% of 1,8% per kalenderjaar 


  • Jonge landbouwers subsidie (JLS). De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktonwikkelingen en wensen van de samenleving. Voor een investering in zonnepanelen kunnen jonge landbouwers maximaal 20.000 euro subsidie krijgen. Met deze subsidie steunt de overheid agrarische ondernemers bij een bedrijfsovername met de aanschaf van duurzame investeringen.

          Subsidie: Eenmalig maximaal 20.000 euro

Wij helpen u graag vrijblijvend door samen te kijken op welke subsidies u recht heeft.