Logo Groningen Werkt Slim

HITTESTRESS 

De kantoor- en bedrijfsgebouwen in de regio Groningen zijn nog lang niet in alle gevallen bestand tegen de extreme warmte waar we naar verwachting steeds vaker mee te maken hebben. Onze adviseur Floris van Dijk legt uit hoe ook u duurzamere maatregelen kunt nemen. 

 

Onze doelstelling is om ondernemers in de provincie Groningen te helpen om duurzamer te ondernemen om bijvoorbeeld beter met warmte om te gaan. Hittestress zorgt gemiddeld voor een lagere arbeidsproductiviteit, een hoger ziekteverzuim en een hoger energieverbruik door de inzet van airconditionings-installaties en ventilatoren. 


Twintig procent op orde 

Er moet nog veel gebeuren. Wij schatten dat ongeveer twintig procent van de bedrijven in ons gebied het pand duurzaam op orde heeft om zowel in de winter als in de zomer efficiënt te kunnen functioneren. De boodschap is duidelijk: het klimaat is in een snel tempo aan het veranderen en daar moeten bedrijven op anticiperen. De weerkaatsende ijskappen en ijsbergen op de Noord- en Zuidpool smelten snel, dus moeten we er zelf voor zorgen dat we het gebrek aan weerspiegelend ijs compenseren.

 

Een flinke winst valt te behalen op gevels. Negentig procent van de platte daken heeft nog zwart bitumen. Zwart absorbeert en houdt warmte vast. Dat is algemeen bekend. Het dakleer is een kacheltje op het dak. In de winter is dat wel lekker, maar in warme periodes natuurlijk niet. Gevels en daken in warme Zuid-Europese landen zijn over het algemeen meer wit. Ondernemers moeten zich meer op de hitte voorbereiden. Hetzij door witte daken of door vergroening. Dat laatste zorgt voor een extra stilstaande luchtlaag, wat voor verkoeling zorgt. Een andere optie is natuurlijk het plaatsen van zonnepanelen om de warmte direct terug te kaatsen. 

 

Groene gevels versus vergunningen

Gevels zouden voorzien kunnen worden van groene planten, maar dat is vaak nog lastig vanwege het veranderende gevelbeeld. Hetgeen vak in strijd is met geldende vergunningen. Bij Marne’s Mosterd in Groningen zijn al maatregelen genomen om verduurzaming in combinatie met warmteregulatie te realiseren. Manager Marius Zwijnenburg is verantwoordelijk voor maatschappelijk ondernemen. ‘We hebben ons dak van in totaal zesduizend vierkante meter vol gelegd met zonnepanelen.’ 

 

Het is een poging om naast minder energiekosten te krijgen, ook de temperatuur binnen beter te kunnen reguleren. In geval van tropische warmte worden maatregelen genomen, zegt Zwijnenburg. ‘Als het warm is schroeven we de productie terug. We zorgen voor meer drinken op de werkvloer en de medewerkers nemen voldoende pauzes.’ 

 

Er is ook een pilot gestart met het maken van een groene muur. ‘Stel dat we ons pand helemaal kunnen omkleden, dan houden we in de zomer de warmte buiten en in de winter binnen. We hopen dat verder uit te bouwen. De meterprijs van beplanting zal wel naar beneden moeten. Die is nu nog hoog. We doen ons best, maar er is nog een lange weg te gaan.’ 

 

Witte daken bij Kruit&Kramer 

Bij meubelzaak Kruit & Kramer in Groningen zijn ze acht jaar geleden begonnen met de overgang naar witte daken. Van de vier panden hebben de twee grootste nu een wit dak en zijn volledig voorzien van zonnepanelen. 

 


   'Het is onder een wit dak vergeleken met       een zwarte vijf tot zes graden kouder'


 

Directeur Joop Kruit. 'We hebben het om twee redenen in gang gezet. Ten eerste vanwege het verminderen van de warmte en ten tweede zonnepanelen. Zonnepanelen zijn aan de onderkant ook gevoelig en de weerkaatsing van een wit dak levert nog wat meer rendement op ten opzichte van een absorberend zwart dak.

De ervaringen zijn positief. 'Onze ervaring is dat de temperatuur onder een wit dak in combinatie met LED-verlichting goed beheersbaar is. Het is onder een wit dak vergeleken met een zwarte vijf tot zes graden kouder. Bovendien kies je voor een dak dat 25 jaar ligt, dus dat moet toekomstbestendig zijn.'

 

Iedereen reageert anders op de airco

Het is in ieder geval belangrijk om de isolatiewaarden omhoog te brengen om direct en indirect kosten te besparen. ‘Bij warmte neemt de concentratie, zeker bij routinematige processen, snel af. Of kijk naar winkels zonder goede airco waar klanten wegblijven. Daar zijn oplossingen voor.


 

   'We zijn gewoontedieren en voeren    onvoldoende regie op de warmte'


 

Naast de bouwtechnische kant is er ook installatietechnisch het nodige te verbeteren. Het is een kwestie van slimmer indelen. Airconditioningsinstallaties hoeven niet direct vanaf 9.00 uur vol aan. Dat kan in de loop van de dag ook. Of de ene medewerker krijgt een koude nek en verderop heeft een collega het te warm. Daar wordt onvoldoende aan gedacht. We zijn gewoontedieren en voeren onvoldoende regie hierop.