Logo Groningen Werkt Slim

ENERGIELABEL C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.


Voor de label C-verplichting gelden een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Als er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, geldt de label C-verplichting niet.

    VOORWAARDEN


  1. De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties is meer dan 50% van de totale oppervlakte;
  2. De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties opgeteld is meer dan 100 m2;
  3. Het is geen rijksmonument en het staat niet in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  4. Het kantoorgebouw wordt voor nog meer dan 2 jaar gebruikt;
  5. Het kantoorgebouw wordt niet onteigend of aangekocht;
  6. Het kantoorgebouw gebruikt energie om het binnenklimaat te regelen;
  7. De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren hebben een terugverdientijd van maximaal 10 jaar.

LEVERENDE PARTIJEN VOOR LABEL C:


Ecocert           

Winschoterdiep 50

9723 AB Groningen

050-2053113

info@ecocert.nl

www.ecocert.nl

 

Duma energieadvies

Lagelandsterweg 11

9623 PC Lageland

050-3022354

duma@planet.nl

www.dumaenergieadvies.nl

 

E-Surface

Hoge Traan 22g

9351 VV Leek

0594-745800

info@e-surface.nl

www.e-surface.nl

 

1Energielabel

Tolberterstraat 107

9351 BE Leek

0594-442184

info@1energielabel.nl

www.1energielabel.nl

 

Meer lezen over Label C en over hoe de gemeente Groningen hier op gaat handhaven, lees dan het interview in de Groninger Ondernemers Courant. 

   

LABEL C-VERPLICHTING + CONTACT


Moet u voldoen aan de label C verplichting? Dan kan Groningen Werkt Slim u helpen om duurzame maatregelen te nemen voor uw kantoorpand


Mocht u aan 1 van de gestelde voorwaarden niet voldoen, dan geldt de verplichting niet voor u. U kunt natuurlijk wel maatregelen nemen als u zelf duurzamer wilt opereren. Mocht u hier informatie of advies over wensen, dan staat Groningen Werkt Slim voor u klaar.  Wij helpen met ideeën om te verduurzamen, contacten leggen met de betrouwbare  installateurs, hulp bij subsidies, en meer. Vul onderstaand formulier in of ga naar onze 
contactpagina.