Logo Groningen Werkt Slim

HOE BELANGRIJK VINDT ONDERNEMEND GRONINGEN DUURZAAMHEID?

Groningen Werkt Slim wilde de antwoorden op deze belangrijke vraag en aanverwante vragen weten en voerde daarom, in samenwerking met de Hanzehogeschool, in november een online onderzoek uit.

Wilt u ook weten hoe belangrijk duurzaamheid voor de Groningse bedrijven en instellingen is, wat men hier al aan doet en of zij eventuele obstakels ervaren?
U leest het in de rapportage op deze pagina. Natuurlijk kunt u met ons contact opnemen voor vragen of opmerkingen

Uitkomsten onderzoek duurzaamheid bedrijven in Groningen 2020 | Groningen Werkt Slim

RAPPORTAGE

Lees onder de meest opvallende zaken uit het onderzoek.
Bent u geinteresseerd in de gehele vragen- en antwoordenlijst van het onderzoek, dan kunt u hier de rapportage downloaden. Alle gegevens zijn eigendom van Groningen Werkt Slim. Wilt u gegevens uit de rapportage gebruiken, gebruikt u dan aub bron: Groningen Werkt Slim. 

OPVALLEND 1: 98 % VINDT DUURZAAMHEID BELANGRIJK 


Een percentage dat ons als platform positief stemt en bevestigt dat bedrijven en instellingen willen verduurzamen. Voor een aanzienlijk deel (53,8%) is dit thema zelfs een topprioriteit.

De meest gekozen redenen waarom men dit thema belangrijk vindt:

  • Positieve impact op milieu of klimaat (90,4%)
  • Positieve impact op de maatschappij (76,9%)
  • Innovatie (50%)
  • Financieel profijt (40,4%).OPVALLEND 2: DE OBSTAKELSOok is gevraagd naar obstakels die de respondenten hebben ervaren in het verduurzamen:


  • 53,8% van de respondenten geeft aan dat financieel draagvlak ontbreekt.
  • Een kwart van de respondenten laat weten een gebrek aan kennis en ondersteuning te ervaren.
  • Een ander bezwaar, ook door een kwart van de respondenten genoemd, is een gebrek aan tijd.

OPVALLEND 3: DE MEESTE REEDS DOORGEVOERDE MAATREGLEN


Wat zijn de 3 meest doorgevoerde maatregelen waar het verduurzamen betreft:


  • Duurzame verlichting (80,8%)
  • Reduceren van stroomverbruik (78,8)
  • Reduceren van afval (67,3%)