Logo Groningen Werkt Slim

Aan de slag met circulair ondernemen


Een verandering in het veld van verduurzamen die op dit moment veel kansen biedt is circulair ondernemen. De omslag naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Groningen, maakt de regio minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en een bijdrage leveren aan een schoner milieu. En, deze vorm van ondernemen brengt ook bedrijven bijeen voor nieuwe ketensamenwerkingen.


Hoe en waar te beginnen?
Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik. Meer informatie over de landelijke doelstellingen vindt u hier https://themasites.pbl.nl/o/circulaire-economie/.

Circulair ketenproject
In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe keten. U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Beschikbare subsidie
Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen.
U kunt een aanvraag indienen in de periode van 1 april 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur via deze pagina: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten.

Wees ook een Koploper!
Het Koploperproject Groningen helpt mkb’ers en gemeenten duurzamer werken. Het Koploperproject biedt mkb-bedrijven en andere organisaties de kans om effectief en doelgericht duurzaam te ondernemen. Samen met andere vooruitstrevende bedrijven gaat u gedurende een klein jaar samen aan de slag om uw organisatie toekomstbestendiger te maken.
Zo levert de grondige en brede doorlichting met de DuOn-scan en de Milieubarometer een schat aan informatie op en een vernieuwende kijk op uw organisatie, product- en dienstverlening en de omgeving.
Geïnspireerd? Meer informatie vindt u op https://www.koploperproject-groningen.nl/

Nog meer inspiratie en informatie
Wilt u nog meer weten over dit onderwerp, kijkt u dan eens op onderstaande links:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie
https://circulairebouweconomie.nl/
https://circulairfriesland.frl/
https://www.building.nl/programma/circulair.

Meld uw project of bedrijf aan
Bent u al actief op het gebied van duurzaam ondernemen in de gemeente of provincie Groningen en wilt u dit delen ? Neem dan contact met Groningen Werkt Slim op en wij brengen het verder via ons netwerk en onze communicatiekanalen. U kunt ons bellen op telefoonnummer 14 050 of een email sturen naar info@groningenwerktslim.com.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren